TÄVLINGAR

ICANIWILL-tävling
Officiella regler

INGET KÖP ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT ANVÄNDA ELLER VINNA. Ett inköp kommer inte att öka dina chanser att vinna. ALLA FEDERALA, STATLIGA, LOKALA OCH MKOMMUNALA LAGAR OCH REGLER GÄLLER.

1. Stödberättigande

Tävlingen ("Tävlingen") är öppen för lagliga medborgare i Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Australien, Spanien, Nederländerna, Österrike, Kanada, Ungern, Danmark, Norge, Polen, Portugal, Belgien, Finland, Schweiz , Turkiet som är minst arton (18) år gammal vid tidpunkten för inresa. Medarbetare av sponsor (enligt definitionen nedan) och andra företag som är associerade med främjandet av tävlingen och deras respektive föräldrar, dotterbolag, medlemsförbund och reklam- och marknadsföringsbyråer samt närstående (maka, föräldrar, syskon och barn) och hushållsmedlemmar till varje sådan anställd, är inte berättigade.

2. Sponsor

Tävlingen sponsras av ICANIWILL AB ("Sponsor"), lokaliserad på Sofielundsvägen 4, 191 47, Sollentuna, Sverige.

3. Avtal till officiella regler

Inträde i tävlingen utgör deltagarens fullständiga och ovillkorliga överenskommelse om och godkännande av dessa officiella regler och sponsorens beslut, vilka är slutliga och bindande. Att vinna ett pris beror på att de överensstämmer med dessa officiella regler och uppfyller alla andra krav som anges här och / eller enligt gällande lag.

4. Tävlingsperiod

Tävlingen börjar 2018-03-28 GMT och slutar 2018-04-03 GMT ("Konkurrensperioden"). Inlägg som lämnas in före eller efter tävlingsperioden diskvalificeras. Inlämning kommer att accepteras under hela tävlingsperioden.

5. Hur man skriver in

Du kan delta i tävlingen på något av följande sätt:

Online: Du kan delta genom att besöka vår Facebooksida ICANIWILL eller Instagram @ICANIWILL och följa anvisningarna.

Begränsa en (1) inlämnad inskrivning per person under hela tävlingsperioden, oavsett inlämningsmetod. Inkomster som överstiger den angivna begränsningen kommer att vara ogiltiga.

6.Prize Drawing

På eller omkring 2018-04-03 GMT väljer sponsorn de potentiella vinnarna. Administratörens beslut är slutgiltiga och bindande för alla frågor som rör Konkurrensen.

7.Vinnare Meddelande

De potentiella vinnarna kommer att meddelas via e-post. Sponsorn kommer att försöka anmäla varje potentiell vinnare via e-post på eller omkring 2018-04-03 GMT. Om någon potentiell vinnare inte kan kontaktas inom fem (5) arbetsdagar efter det första försöket att kontakta honom eller hon diskvalificeras av någon anledning kan sponsorn välja slumpmässigt en alternativ potentiell vinnare på hans / hennes plats.

Återstående icke-vinnande, bidragsberättigande poster.

8.Prizes

3 vinnare kommer att tilldelas ett val av produkt ur Casual collection, valfri färg. Sponsor uppskattar att värdet av priserna är liknande för respektive.

9. Allmänna villkor

Om driften, säkerheten eller administrationen av Konkurrensen försämras på något sätt av någon anledning, inklusive, men inte begränsat till, bedrägerier, virus, buggar, mask, obehörigt mänskligt ingripande eller annat tekniskt problem, eller på jämnt Konkurrensen kan inte löpa som planerad av någon annan anledning, enligt sponsorns eget gottfinnande, kan sponsorn antingen efter eget gottfinnande antingen a) avbryta tävlingen för att ta itu med nedskrivningen och sedan återuppta tävlingen på ett sätt som bäst följa andan i dessa officiella regler eller (b) avsluta tävlingen och i händelse av uppsägning tilldela priset slumpmässigt bland de bidragsberättigade, icke-misstänkta inkomster som mottagits fram till tidpunkten för nedskrivningen. Sponsorn förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande diskvalificera enskilda personer som befinner sig i manipulering av ingångsprocessen eller driften av tävlingen eller att agera i strid med dessa officiella regler eller på ett osportligt eller störande sätt. Denna reserverade rättighet är i tillägg till, och inte i stället för, några andra rättigheter och rättsmedel som är tillgängliga för Sponsor, antingen i eget kapital eller i lag. Eventuella försök från någon att skada webbplatsen eller undergräva konkurrensens legitima verksamhet kan vara brott mot brott och civilrätt, och om ett sådant försök ska göras, förbehåller sponsorn sig rätten att söka skador (inklusive advokatavgifter) och eventuella försök Andra rättsmedel från sådan person i den utsträckning som tillåts enligt lag. Om sponsorn misslyckas med att verkställa någon bestämmelse i dessa officiella regler, skall det inte utgöra ett upphävande av bestämmelsen.

10. FRISLÄPPANDE OCH BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR

Genom att delta i konkurrensen accepterar INTRÄDARE ATT RELEASE OCH HÅLLA SKADA, SPONSOREN, ÖVRIGA FÖRETAG SOM ÄR SAMMANSÄTT MED KONKURRENCE, VARJE RESPEKTIVA FÖRÄLDRAR, DATTERSÄLJAR, ANSVARAR OCH ANNONSER OCH FÖRSÄLJNINGSBYRÅN, OCH VARJE BESLUTSBESÄTTARE, DIREKTÖRER, MEDARBETARE, AKTIEÄGARE, REPRESENTANTER, OCH MEDLEMSSTATER (DE "UTSLÄPPADE PARTERNA") FRÅN OCH MOT ALLA SKADER