KLIMATFOKUS


På ICANIWILL gör vi vårt bästa för att arbeta hållbart för att bevara vår planet så att den räcker till för kommande generationer. För att göra det måste vi säkerställa att vi begränsar den globala uppvärmningen till högst 1,5° C över förindustriella nivåer.

Därför har vi satt upp ambitiösa klimatmål för att minska våra utsläpp och bidra till en mer hållbar klädindustri.

KPIs

100%

klimatkompensation varje år från och med 2020

35%

minskning av koldioxidutsläpp per produkt till 2030

Klimatberäkning

Tillsammans med klimatstrateger på; ZeroMission, beräknar vi CO2-utsläppen från alla aktiviteter i värdekedjan. Detta görs enligt GHG Protocol Corporate Standards inklusive scope 1, 2 och 3 i sin helhet där:

Scope 1: inkluderar direkta utsläpp från den egna verksamheten eller kontrollerade källor

Scope 2: inkluderar indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kylning
Scope 3: inkluderar indirekta utsläpp från alla andra uppströms- och nedströmsaktiviteter i vår värdekedja från råmaterial till leverans till slutkund.

Klimatstrategi

Utifrån vår första klimatberäkning har vi satt upp en strategi för att så fort som möjligt minska vår påverkan.

Vi har som mål att minska våra absoluta utsläpp i scope 1 & 2 med 42% vardera och minska våra utsläpp i scope 3 med 50% per enhet bruttovinst till 2025. Detta översätts till en minskning med 55% per såld produkt till 2030.

Vi har redan lyckats minska våra utsläpp med 35% per produkt från 2020 till 2022, vilket motsvarar 63% av våra långsiktiga mål för 2030. Vi förväntar oss ytterligare koldioxidminskningar de kommande åren men är väl medvetna om att förändringen kommer ske långsammare då vi implementerat de lösningar som gett snabbast effekt i början på vår resa.

Klimatåtgärder

För att uppnå våra klimatmål för 2030 har vi satt kortfristiga mål för 2025 som främst fokuserar på:

  • ökad spårbarheten i leveranskedjan
  • övergå till återvunna och mer hållbara material
  • minskad flygtransport av produkter från fabrikerna till vårt lager
  • övergå till 100% förnybar energi och uppvärmning i våra viktigaste anläggningar (på hemmaplan såväl som i våra största fabriker)

Klimatkompensation

För att få ut så mycket som möjligt av vårt klimatarbete fram till 2030 klimatkompenserar vi även som ett komplement till vår minskningsstrategi.

Vi har klimatkompenserat för 100% av våra beräknade utsläpp tre år i rad och planerar att fortsatt kompensera de kommande åren.

Projekt vi har investerat in:

  • 2020 Scolel'te, Mexiko - PlanVivo
  • 2021 Trees For Global Benefit, Uganda - PlanVivo
  • 2021 ADES solspisar, Madagaskar - Gold Standard

Genom att investera i dessa projekt har vi bidragit till minskning samt bindning av koldioxid från atmosfären samtidigt som vi har haft en positiv påverkan på lokalsamhällen genom att skapa sysselsättningsmöjligheter och förbättra levnadsförhållandena.