&noscript=1" /> Klimatfokus

Klimatfokus

På ICANIWILL bryr vi oss om planeten vi lever på och vill se till att vi bevarar den så att den kan tillgodose kommande generationers behov. För att göra det måste vi vidta åtgärder för att se till att vi begränsar den globala uppvärmningen till högst 1,5°C över förindustriella nivåer.


Därför har vi satt upp ambitiösa klimatmål för att minska våra utsläpp och skapa en mer hållbar klädindustri.

KPI:er

100%
klimatkompensation varje år från och med 2020
35%
minskning av koldioxidutsläpp per produkt till 2025
Klimatkartläggning

Förändring börjar med kunskap. Det är därför som vi, tillsammans med klimatstrateger på ZeroMission, beräknade alla viktiga aktiviteter som genererar koldioxidutsläpp från vår värdekedja. Detta gjordes utifrån GHG Protocol Corporate Standards, inklusive scope 1, 2 och 3 i sin helhet, där:

Scope 1: inkluderar direkta utsläpp från den egna verksamheten eller kontrollerade källor

Scope 2: inkluderar indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kylning

Scope 3: inkluderar indirekta utsläpp från alla andra uppströms- och nedströmsaktiviteter i vår värdekedja från produkttillverkning till leverans till konsumenter.

Klimatkompensation

Även om vi vill agera snabbt, tar förändring tid. Det är därför vi är fast beslutna att kompensera alla våra beräknade utsläpp samtidigt som vi arbetar mot våra långsiktiga mål.Tidigare i år kompenserade vi 100% av våra beräknade utsläpp 2020 från alla omfattningar genom att köpa koldioxidkrediter.

Intäkterna från koldioxidkrediterna investeras i PlanVivos Scolel'te -projekt som bidrar till skogsbruk, beskogning och återplantering av skog i Mexiko samtidigt som det ger sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar för lokalsamhällen.

Klimatstrategi

Även om klimatkompensation är viktig, måste vi också minska de totala koldioxidutsläppen för att bekämpa den pågående miljökrisen. Vi upprättade därför också en klimatstrategi i linje med vetenskaplig forskning för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C över förindustriella nivåer.

Vi har mål att minska våra absoluta utsläpp i scope 1 & 2 med 20% vardera till 2025 och att minska våra scope-3 -utsläpp med 30% per enhet bruttovinst år 2025. Detta översätts till ett mer begripligt mål att minska våra utsläpp med 35% per såld produkt fram till 2025.

Klimatåtgärder

För att nå våra klimatmål 2025, måste konkreta åtgärder vidtas.

Viktiga åtgärder på vår färdplan är:

 • öka spårbarheten i leveranskedjan
 • övergå till återvunna och mer hållbara material
 • minska flygtransporten av produkter från fabrikerna till vårt lager
 • övergå till 100% förnybar energi och uppvärmning i alla lokaler (i Sverige såväl som i våra nivå 1 -leverantörsfabriker)

Are you in the right place?

 • Åland
 • Argentina
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Bosnia-Herzegovina
 • Brazil
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Canada
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Dominica
 • Egypt
 • Estonia
 • Faroe Islands
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Gibraltar
 • Greece
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Ireland
 • Israel
 • Italy
 • Kenya
 • Kuwait
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malaysia
 • Malta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegro
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Reunion
 • Romania
 • Russia
 • Saudi Arabia
 • Serbia
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • South Africa
 • Spain
 • Sverige
 • Switzerland
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States of America