HÅLLBAR LEVERANTÖRSKEDJA


En stor del av resan mot en hållbar framtid handlar om att utveckla en mer hållbar leverantörskedja, både i uppströms- och nedströmsaktiviteterna. Detta inkluderar både miljömässiga och social aspekter, så att vi kan fortsätta producera och sälja kvalitetsprodukter samtidigt som vi respekterar planeten och de människor som är involverade i vår verksamhet.

KPIs

80%

spårbarhet i leverantörskedjan till 2025

98%

av transporterna via sjöfart, järnväg eller väg till 2025

100%

fossilfria eller klimatkompenserade leveranser till 2025

Producenter & Produktion

Vi arbetar nära våra leverantörer runt om i världen. Tillsammans ser vi till att ständigt förbättra material, produktionsprocesser och arbetsförhållanden i fabrikerna. Vår uppförandekod för leverantörer är särskilt skräddarsydd efter våra krav och hjälper oss att strukturera utvecklingen. Den säkerställer att våra leverantörer respekterar mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, arbetsförhållanden och miljöskydd enligt FN:s Global Compact’s Ten Principles.

Leverantörerna får inte heller använda farliga kemikalier och ämnen som anges i EU-direktivet, REACH, och måste uppfylla minimikraven i riktlinjerna för Sweden Textile Water Initiative (STWi).

Kraven kontrolleras genom tredjepartsrevisioner och vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att se till att de har kunskap och kapacitet att följa vår uppförandekod. Våra leverantörers fabriker genomgår även årliga revisioner enligt Amfori eller Sedex standarderna och vi följer noggrant upp resultaten.

Om du vill läsa mer om hur vi arbetar med mänskliga rättigheter och goda arbetsförhållanden i vår leverantörskedja, se här.

Transport

Under 2020 skiftade vi stora delar av produkttransporten till vårt lager från flyg till andra transportmedel och lyckades därmed minska andelen flygtransporter med 60 procentenheter från 2019 till 2021.

Vårt mål är att minska andelen flygtransport till totalt 2% av all transport år 2025, och vi har redan lyckats minska den till totalt 16% under 2022.

Vi har också arbetat tillsammans med våra speditörer för att hitta de mest hållbara leveransalternativen för våra kunder. Läs mer om detta nedan.

Spårbarhet

Att kunna spåra information i vår leverantörskedja är avgörande för att kunna ta välgrundade beslut.

Vi arbetar därför med att öka spårbarheten i leverantörskedjan och har som mål att uppnå 80% spårbarhet år 2025.

Våra produkter ska alltså i snitt vara spårbara till minst 80% av deras värdekedja, där 100% betyder att vi har all information om exakt varifrån alla plaggets beståndsdelar kommer, ända ner till råmaterialnivå.

Mer om hur vi arbetar med hållbara leveransalternativ

Bring

Alla paket-, hem och budleveranser från Brings terminaler distribueras 100% fossilfritt i Stockholm, Malmö, Göteborg och Linköping. Bring arbetar även med att fasa ut fossila fordon i övriga städer och är med i det branschöverskridande samarbetet Älskade stad som är till för att öka takten till fler hållbara miljöalternativ som gynnar en levande stadsmiljö. Mer info om Brings hållbarhetsarbete HÄR.

Budbee

Budbee klimatkompenserar för varje leverans och levererar alla ordrar 100% fossilfritt i storstäder. De har även lett andra gröna initiativ som att hyra självförsörjande terminal, installera fossilfria bränslestationer i anslutning till terminalerna och utöka antalet anlitade elcyklar på alla marknader. Läs mer om Budbees hållbarhetsarbete HÄR.

DHL Express

Alla våra transporter med DHL Express är klimatneutrala. Genom att använda DHL GOGREEN investerar vi i klimatskyddsprojekt i olika regioner över hela världen och stöder en blandning av projekt inom kategorierna "energieffektivitet", "förnyelsebar energi" och "skogsplantering". DHL insisterar på hög standard och klimatskyddsprojekten är utvalda baserat på värde för både miljö och lokalsamhälle. Miljön står högt på DHL:s agenda med ett ambitiöst miljömål om nollutsläpp före 2050. Mer information om DHL Express och GoGreen HÄR.

DHL Freight

SkickaGrönt är ett klimatsmart tillval för alla kunder i Sverige som möjliggör fler fossilfria transporter i Sverige. Det är en klimatinvestering i svensk transportsektor då DHL garanterar att producera motsvarande transportarbete som sändningen genererar, fossilfritt med fördyrande klimatsmart teknik någonstans i deras inrikesnätverk. För mer information om DHL Freight och SkickaGrönt, klicka HÄR.

Posti

Hållbarhet är en nyckelkomponent i Postis affärsstrategi. Posti var världens första 100% koldioxidneutrala posttjänst och alla Postis produkter är 100% koldioxidneutrala. Läs mer om Postis hållbarhetsarbete HÄR.

PostNord

PostNord klimatkompenserar frakten för alla myPack leveranser och bidrar därmed till omställning till förnybar energi genom att investera i energi- och klimatbesparande projekt i utvecklingsländer. Detta görs med hjälp av FN certifierade CDM projekt (Clean Development Mechanism). Läs mer om PostNords hållbarhetsarbete HÄR.