HÅLLBARA MATERIAL


Cirka 60% av våra totala utsläpp under 2022 kommer från material som används i produkterna (en minskning från 70% år 2021). Vi arbetar därför aktivt för att öka andelen återvunna och mer hållbara material, utan att tumma på produkternas kvalité.

KPIs

80%

återvunna material till 2025

100%

mer hållbar bomull till 2025

100%

återvunna förpackningar till 2025

Återvunna Material

Vi har som mål att 80% av materialen i våra produkter ska vara återvunnet 2025. Sedan vi lanserade vår första kollektion i återvunnet material i januari 2021 har vi ökat vår insats och skiftat en stor del av våra existerande och nya kollektioner till återvunna material.

Under 2023 kommer totalt 60% av nya produkter som lanseras vara i delvis återvunnen polyester eller polyamid. Materialen är då oftast gjorda av avfall som t.ex. PET-flaskor eller gamla fisknät som smälts ner för att sedan spinnas till nya fibrer.

Vi har även som mål att 100% av våra seamless produkter ska vara i återvunna material, och ligger just nu på 95% för alla seamless produkter som lanseras under 2023.

Mer Hållbar Bomull

Vi arbetar för att byta ut all konventionell bomull till mer hållbar bomull vars odling har mindre miljöpåverkan och bättre arbetsförhållanden. Därför har vi som mål att 2025 enbart använda återvunnen och ekologisk bomull.

Genom att använda återvunnen bomull minskas CO2e-utsläppen med upp till 80% jämfört med jungfrulig bomull samtidigt som det kräver betydligt mindre vatten- och markanvändning.

Ekologisk bomull odlas utan bekämpningsmedel och konstgödsel vilket lämnar jord, luft och vatten fria från föroreningar.

Andra Hållbara Material

Som en del av vårt hållbarhetsarbete undersöker vi även möjligheten att använda alternativa, mer hållbara, material. Vi tittar t.ex. på biobaserade fibrer som har en mycket lägre miljöpåverkan än råoljebaserade fibrer.

Under 2023 har vi utvecklat produkter som innehåller TENCEL™ Lyocell och Sorona®, vilka har miljömässiga fördelar både på grund av deras resurser som är icke-finita (trämassa och växter), men också på grund av deras miljövänliga produktionsprocesser.

Hållbar Förpackning och Annat

Att vara varsam i våra materialval gäller inte bara textilier, vi ser till att alla material och detaljer i våra produkter är noggrant utvalda. Därför arbetar vi med etablerade bolag som exempelvis Coats, YKK och SAB för våra sytråd och blixtlås då de är certifierade enligt strikta miljöstandarder.

Även våra polybags är tillverkade av 100% återvunnen plast, hangtags av 100% återvunnet papper och vi har under 2023 skiftat till e-handelspåsar av 80% återvunnen plast för att säkra oss att de har en minimal miljöpåverkan.